107 122 Wees borg vir u kneg ten goede; laat vermeteles my nie verdruk nie. 4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 50 (Alef) Ps 119,1: Wohl denen, deren Weg ohne Tadel ist, / die leben nach der Weisung des Herrn. sodat ek my tot die einde toe daaraan kan hou. Psalm 119:9 - NeÜ . 28 2 165 Die wat u wet liefhet, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. 148 My oë is die nagwake voor om u woord te oordink. 17 Vergleichen . 53 Beim Laden des Videos ist ein Fehler aufgetreten. 85 Vermeteles het vir my kuile gegrawe, hulle wat nie lewe na u wet nie. 14 Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom. Vir dié wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid; want u gebooie het ek nie verontagsaam nie. 118 U verag almal wat van u insettinge afdwaal, want hulle bedrieëry is leuens. maar van u verordeninge wyk ek nie af nie. 5 O that my ways were directed to keep thy statutes! 110 Die goddelose het vir my ‘n vangnet gespan; nogtans het ek van u bevele nie afgedwaal nie. 153 Resj. 146 150 Hulle kom nader wat skandelike dade najaag, hulle wat ver van u wet af is. 41 Wau. 119 U ruim al die goddelose van die aarde weg soos skuim; daarom het ek u getuienisse lief. 53 Toorngloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat. 73 157 My vervolgers en my teëstanders is talryk; van u getuienisse wyk ek nie af nie. 10.09.2006gs Psalm 119'105.PRK.doc Giselher Samen / www.stadtmission-giessen.de - 1 - PRK Psalm 119,105: Licht, das den Weg erhellt Es ist schon einige Jahre her, dass sich ein guter Freund von mir eine neue Bibel kaufte. 3:9; 5:18 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 36 30 Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel. Psalm - Kapitel 119 Die Freude am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! Sien my ellende aan en red my, want u wet vergeet ek nie. 51 68 56 Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het. Laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 31 PSALMS 119:78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar k oordink u bevele. 41 Hulle het my byna van die aarde af laat verdwyn. Op u gebooie, wat ek liefhet, sal ek al my hoop vestig. Das Wachstum des Buches ist in Etappen erfolgt, die zum Teil noch erkennbar sind. 32 Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. Verwandte Themen. 109 U gebooie gee my meer insig as wat my vyande het, Ek het my voete van elke verkeerde pad af gehou. 38 o HERE, laat my smeking nader kom voor u aangesig; maak my verstandig volgens u woord. 100 Psalm 119 Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse, die alle mit demselben hebr. 116 Liebe. Psalm 119,105 Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages. Laat my vas staan soos U beloof het, dat ek kan lewe. 145 Kof. laat u bepalings geld, hou my in die lewe. 91 Keer tog dat ek nie beledig of gesmaad word nie. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. 13 115 Psalm 119:1-176## — Lies die Bibel online oder lade sie kostenlos herunter. 108 101 146 Ek het U aangeroep; verlos my, dat ek u getuienisse kan onderhou. 174 o HERE, ek verlang na u heil, en u wet is my verlustiging. 5 47 En ek wil my verlustig in u gebooie wat ek liefhet, 95 Die goddelose lê en wag op my, om my om te bring; ek gee ag op u getuienisse. gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe. (Psalm 1.1-2) (Psalm 112.1) 2 Wohl denen, die seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen! 23 Al sit vorste en beraadslaag teen my—u kneg oordink u insettinge. 120 Alef. 144 moet tog nie dat enige kwaad die oorhand oor my kry nie. (translation: Afrikaans 1953) Psalm 119 is natuurlik eenvoudig ‘n letterkundige juweel. 4 U het u bevele gegee. 175 Laat my siel lewe, dat dit U kan loof; en laat u gerigte my help. 123 131 12 8 Ek sal u insettinge onderhou; verlaat my nie geheel en al nie. 118 1 Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie! (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog. Written by Chris van Wyk. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly. 73 Jod. Glauben. Handel volgens u liefde, Here, luister tog na my. 163 Leuens haat ek en het daar ‘n afsku van; u wet het ek lief. Lesen Sie Psalm 119 online (LUT) Wie hält ein junger Mann sein Leben rein? 40 Gewis, ek het ‘n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid. 43 En onttrek die woord van waarheid nie geheel en al aan my mond nie, want op u verordeninge wag ek. 5 Oh daß mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst hielte! Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree. Ek onderhou u bepalings van altyd af, Here: oor die goddeloses wat u wet verontagsaam. 150. Dis u wil dat ons u woorde in getrouheid sal betrag. 98 23 143 Benoudheid en angs het my getref, maar u gebooie is my verlustiging. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. My siel smag na u heil; op u woord wag ek. 119. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? 85 13 Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. want deur hulle het U my in die lewe gehou. maar u woord is die enigste wat ek vrees. 15 Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. 64 26 12 Lofwaardig is U, o HERE! Hoe lief het ek u wet; dit is my bepeinsing die hele dag. 63 Das Thema dieses Psalms ist genau das, was hier auf der Leinwand steht. 20 My siel vergaan van verlange na u verordeninge altyddeur. Psalm 119:Überschrift. 142 U geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid. skenk my krag soos U in u woord beloof het. 74 Die wat U vrees, sien my, en hulle is bly; want op u woord wag ek. 62 34 60 138 In geregtigheid het U u getuienisse beveel en in louter trou. Ek het geroep van ganser harte; verhoor my, o HERE! Psalm 119 – Dit gaan goed met dié wat wandel volgens die woord van die Here. 2. 2 Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, 3 die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. 61 Die strikke van die goddelose het my omring; u wet het ek nie vergeet nie. 76 Laat tog u goedertierenheid wees om my te troos volgens u belofte aan u kneg. 42 Ein traditioneller Programmpunkt, herbeigesehnt - aber oft auch mit einem kleinen ängstlichen Kribbeln im Bauch. Laat die hovaardige mense die slegste daarvan afkom. 5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Ek het die verraad van die ontroues gesien. 102 Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want U het my geleer. 70 Hulle hart is ongevoelig soos vet; maar ék verlustig my in u wet. My siel smag na u heil; op u woord wag ek. 148 maar ek voer u bevele uit met my hele hart. 125 Ek is u kneg; maak my verstandig, dat ek u getuienisse kan ken. 84 Hoeveel sal die dae van u kneg wees? Neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here, hou my in die lewe omdat U my liefhet. 69 Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud. Dié wat my met soveel lis vervolg, kom steeds nader. 127 Der Psalm 119 kann uns helfen, immer wieder neue Facetten an Gottes Wort zu entdecken. 20 125 132 Wend U tot my en wees my genadig volgens die reg van die wat u Naam liefhet. PSALMS 119:81 Kaf. DailyVerses.net Themen Registrieren Zufalls Bibelvers. 113 Psalm 119 Lutherbibel 2017 Die Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! New … Hoofstuk 119 . 127 Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. 29 Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my genadiglik u wet. 38 Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees. Vgl. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Die venyn van mense, daarvoor is ek bang. 142 82 AFR83 1 Bible. 57 18 Open my oë, dat ek kan sien die wonders uit u wet. 115 Gaan weg van my, kwaaddoeners, dat ek die gebooie van my God kan bewaar! 136 43 PSALMS 119 PSALMS 119. Hiob 34:23 Denn er darf auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme. 92 As u wet nie my verlustiging was nie, dan het ek omgekom in my ellende. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Dat U my laat swaarkry, is 'n teken van u trou. The Book of Psalms is in the third section of the Hebrew Bible, the Khetuvim, and a book of the Christian Old Testament. 64 HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge. 131 Ek maak my mond wyd oop en hyg, want na u gebooie verlang ek. 79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. 103 dié wat wandel volgens die woord van die Here. 48 U het die aarde gemaak, en dit staan vas. 88 Maak my lewend na u goedertierenheid, dat ek die getuienis van u mond kan onderhou. Ein Lobgesang auf Gottes Wort. 44 106 Ek het gesweer, en dit gehou, om u regverdige verordeninge te onderhou. Psalm 119,105. In u gebooie, wat ek liefhet, sal ek my verlustig. 113 Samek. 50 Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. 120 My vlees sidder van skrik vir U, en ek vrees vir u oordele. 36 Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Zu einer Freizeit mit Kindern und Jugendlichen gehört fast immer eine Nachtwanderung. Alle regte voorbehou. 24 Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne. 109 My lewe is altyddeur in my hand; nogtans vergeet ek u wet nie. 1 Wohl denen, die im Weg untadelig sind, Andere Übersetzung: Glückselig die, welche im Weg unbefleckt sind. Leer my u insettinge! 3 166 o HERE, ek hoop op u heil, en ek hou u gebooie. Tree tog vir my in dat dit met my goed kan gaan. 89 22 Wentel smaad en veragting van my af, want u getuienisse het ek bewaar. 4 133 Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie. Gebruik met toestemming. Help my, want dié mense vervolg my sonder rede. 10 132 Gaan weg van my af, julle wat onreg doen; ek sal aan die gebooie van my God gehoorsaam bly. 29 Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. 70 37 Psalm 119 (hebräische Zählung, griechische Zählung: Psalm 118) ist der längste Psalm im Alten Testament und mit seinen 176 Versen gleichzeitig das längste Kapitel der Bibel, sogar das einzige Kapitel der Bibel mit dreistelliger Versanzahl. 59 42 sodat ek my smader iets kan antwoord, want ek vertrou op u woord. Psalm 119 ist nicht nur der längste Psalm, es ist das längste Kapitel der Bibel, mit seinen 178 Versen ist er sogar das einzige Kapitel der Bibel mit einer dreistelligen Verszahl. Auch wenn wir die Bibel mehrere Male gelesen haben, in ihren Worten steckt immer wieder Neues und Unerwartetes, wir können den Sinn des Wortes Gottes stets tiefer erkennen. 6 52 Ek het gedink, o HERE, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos. 82 My oë smag na u belofte en sê: Wanneer sal U my vertroos? 60 Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou. Ek moes die felle spot van hovaardige mense verduur. 77 67 Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u woord. 124 My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord. 9 want hulle steur hulle nie aan u voorskrifte nie. Psalm 119:9 - ELB. 65 79 49 Psalm 119:7,62,128,160 Ich danke dir von Herzen, daß du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit.… 5.Mose 32:4 Er ist ein Fels. 155 Die heil is ver van die goddelose, want hulle soek u insettinge nie. 19 Ek is ‘n vreemdeling op die aarde; verberg u gebooie nie vir my nie. 31 Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie! 102 136. 54 69 Vermeteles het my leuens toegedig; maar ék bewaar van ganser harte u bevele. Audio Bibles | Verses | Seine Werke sind unsträflich; denn alles, was er tut, das ist recht. Doen goed aan u kneg, sodat ek kan lewe; dan wil ek u woord bewaar. 81 Kaf. sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. 3 ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. 93 Die hovaardiges, wat nie volgens u wet lewe nie. 124 Handel met u kneg na u goedertierenheid, en leer my u insettinge. Psalms 119:126 (Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 119:126 - Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. U hande het my gemaak en my toeberei; maak my verstandig, dat ek u gebooie kan leer. 151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid. Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. dat dit ten volle uitgevoer moet word. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. 83 130 4 U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 95 76 Afrikaans 1983/1992 (AFR83) 118 Die Here doen kragtige dade. Ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer. 47 2 Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, dié wat met hulle hele hart sy wil doen, 3 geen onreg pleeg nie. 119 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 45 87 Hulle het my amper vernietig op die aarde; maar ék het u bevele nie verlaat nie. 110 147 © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 34 Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. 149 Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? 128 Daarom hou ek al die bevele aangaande alles vir reg; elke leuenpad haat ek. 3 Solche Menschen tun kein Unrecht, sie leben so, wie es Gott gefällt. 10 Ek soek U met my hele hart; laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Al u bepalings is regverdig. 149 Hoor my stem na u goedertierenheid; o HERE, maak my lewend volgens u verordeninge. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. 101 Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. 65 Tet. Hoffnung. Ek het ondervind dat alle volmaaktheid perke het. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart— Read verse in New International Version Indem er tut, was du ihm sagst! Die Herrlichkeit des Wortes Gottes. 9 Bet. dat ek die kragtige werking van u wet ervaar. 33 17 Gimel. 107 Ek is baie diep neergedruk; HERE, maak my lewend na u woord! In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. 35 159 Aanskou dat ek u bevele liefhet; o HERE, maak my lewend na u goedertierenheid. Laat dié wat U dien en u verordeninge ken, Ek sien verlangend uit na die vervulling van u belofte, en vra: “Wanneer gee U tog vir my uitkoms?”. So reichten frühere, kleinere Sammlungen wohl von Psalm 2-72 oder 89, später wurden die Tora-Psalmen 1 und 119 zur Rahmung hinzugefügt, noch später kamen die Lieder 120-150 hinzu, die ihrerseits wieder aus einzelnen Sammlungen bestehen. 45 en in die ruimte wandel, want ek soek u bevele. 35 Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ‘n behae. Psalm 119; Neue-Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift — mit Studienverweisen Kein Video für diese Auswahl verfügbar. moet my tog nie oorgee aan die genade van dié wat my veronreg nie. het vir my meer as een keer 'n gat gegrawe om in te val. 114 176 Ek het gedwaal soos ‘n verlore skaap; soek u kneg, want u gebooie vergeet ek nie. 104 98 U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer. Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is. 119. 137 Four Biblical Songs, Op.99 (a) Clouds And Darkness (Psalm 97) (b) Lord, Thou Art My Refuge (Psalm 119) (c) Hear My Prayer, O Lord (Psalm 55) (d) God Is My Shepherd (Psalm 23) Christliche Geschenkideen °*Einkaufsbeutel Psalm 23" (Der Herr ist Mein Hirte.) 55 67 16 Ein Roman in einem Kapitel. U verordeninge, laat dié my na aan die hart lê. En laat u goedertierenhede oor my kom, o HERE, u heil volgens u belofte, Die goddeloses wou my in hulle strikke kry, Selfs in die middel van die nag staan ek op. 138 88 46 59 Ek het my weë oordink en my voete laat teruggaan na u getuienisse. Al staan die goddeloses gereed om my te vernietig. +. 27 Laat my die weg van u bevele verstaan, dat ek u wonders kan oordink. 168 Ek onderhou u bevele en u getuienisse, want al my weë is voor U. 15 maar u voorskrifte het ek nie verontagsaam nie. 30 omdat my teëstanders u woord verontagsaam. Psalm 119 is ‘n letterkundige juweel. U woord vergeet ek nie. 1 Alef. 97 Mem. 3 Sie verüben … Heiligkeit. In ‘n verstommende akrostiese kragtoer begin elke opeenvolgende groep van agt verse elke keer met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse konsonante alfabet. 1 WELGELUKSALIG is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. 5 Ag, was my weë maar vas om u insettinge te onderhou! 63 Ek is ‘n metgesel van almal wat U vrees, en van die wat u bevele onderhou. 135 52 In groot regverdigheid en trou het U u verordeninge uitgevaardig. 143 160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam. Wenn wir diese Stilangaben machen, vergessen wir nicht, das „die Worte des Herrn sind reine Worte – Silber, das geläutert im Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt“ (Psalm 12, 7). 92 25 Dalet. Fußnoten * In diesem einleitenden Abschnitt beginnt jeder V. mit dem ersten Buchstaben des hebr. 77 Laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe; want u wet is my verlustiging. 51 Vermeteles het baie met my gespot; van u wet het ek nie afgewyk nie. 22 128 99 Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. PSALMS 119. 68 U is goed en doen goed; leer my u insettinge. 117 Steun my, dat ek verlos word; dan sal ek altyddeur op u insettinge let. Psalm 119 Hoffnung für Alle 1 Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des HERRN richten. 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. 2 Glücklich sind die, die seine Erinnerungen * beachten, +. 93 Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak. 27 99 158 Ek het diegene gesien wat troueloos handel, en dit het my gewalg dat hulle u woord nie onderhou nie. moet tog nie dat my lewe 'n teleurstelling word nie. Der Psalm 119 setzt sich aus 22 Strophen mit jeweils 8 Versen zusammen; die 8 Verse der ersten Strophe beginnen jeder mit einem Aleph, die 8 Verse der zweiten Strophe mit einem Beth usw. Lesen Sie Kapitel Psalm 119 online. Konsonanten beginnen, und zwar geordnet vom ersten Buchstaben des Alphabets (Aleph) bis zum letzten (Thaw). 4 Ú het u bevele gegee om dit trou te onderhou. 21 139 19 Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. 141 105 Noen. 112 Ek het my hart geneig, om u insettinge te betrag, vir ewig, tot die einde toe. 137 Sade. 147 Voor die môreskemering roep ek om hulp; op u woord wag ek. 116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie. 134 dat ek nie teleurgestel sal wees in my verwagting nie. 1 Alef. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. 135 Laat u aangesig skyn oor u kneg, en leer my u insettinge. U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel. Alphabets, ʼÁleph. U verwerp almal wat van u voorskrifte afdwaal; U verwyder al die goddeloses van die aarde af. 54 U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. 71 Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. 6 Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie. 111 1 80 DailyVerses.net › Bibel Bücher › Psalmen < Psalm 119 > « » LUT NeÜ ELB. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Wort Gottes. 80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly. moenie toelaat dat hovaardige mense my verdruk nie. 7 78 Laat die vermeteles beskaamd staan, omdat hulle sonder oorsaak my onregverdig behandel het; maar ék oordink u bevele. 6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments. 44 Dan wil ek u wet altyddeur onderhou, vir ewig en altyd, 66 161 Sin, Sjin. 105 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. 121 49 Sajin. 11 24 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 25 Die Neue-Welt-Übersetzung der Bibel wird von Jehovas Zeugen herausgegeben. »Weg« (hebr. Psalm 119 Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. Psalms 119:105 - Noen. 96 118 119 39 129 Die HERE is my deel; ek het gesê dat ek u woorde sal bewaar. 117 Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. 71 die mit ganzem Herzen nach ihm suchen. Ek loof U soveel keer elke dag oor u bepalings. U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. Gee tog vir my uitkoms deur u troue liefde. 55 HERE, in die nag het ek gedink aan u Naam, en ek het u wet onderhou. 62 Middernag staan ek op om U te loof vir u regverdige verordeninge. 106 Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. 5 As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly. 7 Ek sal U loof in opregtheid van hart as ek u regverdige verordeninge leer. 122 37 Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë. 46 Ook wil ek voor konings van u getuienisse spreek en my nie skaam nie. 130 Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig. 114 U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek. U het goed gedoen aan u kneg, HERE, na u woord. PSALMS 119:80 Laat my hart opreg wees in u insettinge, sodat ek nie beskaamd hoef te staan nie. 81 Die Psalmen, Kapitel 119. Wachstum. 126 Dit is tyd vir die HERE om te handel: hulle het u wet verbreek. 14 103 Hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. 84 Ps 119,4: Du hast deine Befehle gegeben, / damit man sie genau beachtet. Ps. 33 He. 172 My tong sal u woord besing, want al u gebooie is geregtigheid. Daarom leef ek nougeset volgens al u bevele. Ek het reg en geregtigheid gedoen: gee my nie oor aan my verdrukkers nie. 4 Was du, HERR, angeordnet hast, das soll jeder genau beachten. Psalm 119:9 Heiligkeit Wort Gottes Ausrüstung. Ek het verskrompel soos 'n velsak in die rook. 152 Lankal het ek geweet uit u getuienisse dat U hulle vir ewig gegrond het. Met u eie hande het U my gemaak, my gevorm; gee my insig, dat ek u gebooie kan verstaan. 94 Aan U behoort ek: verlos my, want ek soek u bevele. Options . HERE, U is regverdig, en reg is u verordeninge. 78 Bibelvers. 11 Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie. 89 Lamed. gee my nuwe lewe soos U in u woord beloof het. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN wandeln! Dit is vir my goed dat ek swaargekry het. 129 Pe. 75 173 Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. 16 Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie. 3 Denn welche auf seinen Wegen wandeln, die tun kein Übel. Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge. Da eine Vorstellung des gesamten Psalms sehr … 156 HERE, u barmhartighede is menigvuldig; maak my lewend volgens u verordeninge. 140 167 My siel onderhou u getuienisse, en ek het hulle baie lief. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is. Psalm 119:1 Gesetz Gerechtigkeit Leben. 140 U woord is deur en deur gelouter, en u kneg het dit lief. 72 154 Verdedig my regsaak en verlos my; maak my lewend volgens u belofte. Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het. Und jedes Mal höre ich die Frage: … 56 Die aarde is vol van u troue liefde, Here. 32 171 My lippe sal lofsange laat uitstroom, want U leer my u insettinge. 2 Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. 108 Laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o HERE, en leer my u verordeninge. 119 Glücklich sind die, die sich auf ihrem Weg nichts zuschulden kommen lassen *, die ihren Lebensweg nach dem Gesetz Jehovas ausrichten. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; 3 # I Joh. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 101-125; Psalm 119; Psalm 119. 74 Ja, wat U bepaal het, staan vandag nog vas. 75 Ek weet, HERE, dat u oordele regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het. Hulle staan vas. 136 My oë loop af in strome van water, omdat hulle u wet nie onderhou nie. Related info . 61 164 Ek loof u sewe maal elke dag oor u regverdige verordeninge. 104 Uit u bevele kry ek verstand; daarom haat ek elke leuenpad. Deur dit te hou na u woord. Hier op aarde is ek net op u beskerming aangewese: laat my tog nie sonder u gebooie wees nie. Psalm 119. 111 Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. It is referred to in Hebrew by its opening words, "Ashrei temimei derech". Weitere Themen... Bibelvers … 139 My ywer verteer my, omdat my teëstanders u woorde vergeet het. PSALMS 119. 126 66 Leer my ‘n goeie insig en kennis, want ek glo aan u gebooie. 141 Ek is klein en verag, maar u bevele vergeet ek nie. 100 Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar u bevele. 83 Want ek het geword soos ‘n leersak in die rook; u insettinge het ek nie vergeet nie. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. 123 My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid. 96 Aan alle volmaaktheid het ek ‘n einde gesien, maar u gebod is baie wyd. In the Greek … 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 86 Al u gebooie is waarheid; hulle vervolg my sonder oorsaak; help my! 58 soos U altyd doen vir dié wat u Naam liefhet. 145 Posted in Psalms 107-150. Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord." 26 My weë het ek vertel, en U het my verhoor; leer my u insettinge! 162 Ek is vrolik oor u belofte soos een wat ‘n groot buit vind. Heerlikheid van die goddelike Woord. Dan sal ek dié wat my vals beskuldig, kan antwoord, Selfs voor die hoogste gesag sal ek u verordeninge. 87 Wanneer sal U gerig oefen onder my vervolgers? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 2 Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, Hom van ganser harte soek; +. 1. U getuienisse is wonderbaar; daarom bewaar my siel hulle. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir u woord. 72 Die wet van u mond is vir my beter as duisende stukke goud en silwer. (Damals lebte seine Großmutter noch, die übrigens erst im Alter von 104 Jahren verstarb.) 94 133 39 Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed. 97 en in sy weë wandel. 57 Get. Treu ist Gott und kein Böses an ihm; gerecht und fromm ist er. 169 Tau. Voordat ek swaargekry het, het ek gedwaal. 58 Ek het U van ganser harte om genade gesmeek; wees my genadig volgens u belofte. 112 In der Betrachtung von Gottes Wort erfahren wir die Begegnung mit Gott selbst. 8 18 Selfs al smee mense wat mag het, komplotte teen my. nie die begeerte om myself te verryk nie. Hoofstuk: Vir die goddeloses is daar nie uitkoms nie. 134 Verlos my van die mens se verdrukking, sodat ek u bevele kan onderhou. Salig wie in hul opregtheid wandel in die Heer se wet, wie Hom soek van ganser harte en op sy getuig'nis let. 170 Laat my smeking voor u aangesig kom; red my volgens u belofte. Twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief. Ausrüstung. 86 In der Lutherbibel ist der Psalm mit Die Freude am Gesetz Gottes (Das Güldene ABC) überschrieben, in der Einheitsübersetzung heißt er Lebenslanger Wandel in der Weisung des HERRN. en dit het my met walging vervul dat hulle u woord nie gehoorsaam nie. want daardeur het ek u voorskrifte geleer. Ek wil u insettinge bewaar. Ps 119,2: Wohl denen, die seine Vorschriften befolgen / und ihn suchen von ganzem Herzen, Ps 119,3: die kein Unrecht tun / und auf seinen Wegen gehn. 48 en my hande ophef na u gebooie wat ek liefhet, en u insettinge oordink. Dit gee 22 kleiner eenhede, aangedui met die Hebreeuse konsonante: ALEF, BET, GIMEL ens. 121 Ajin. Resources | Downloads. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. 21 U dreig die vermeteles as gevloektes wat van u gebooie afdwaal. maar u bevele het ek nie verontagsaam nie. PSALMS 119:79 Laat die wat U vrees, na my terugkeer, en die wat u getuienisse ken. 28 My siel drup weg van kommer; rig my op na u woord. 40 90 144 U getuienisse is geregtigheid tot in ewigheid; maak my verstandig, dat ek kan lewe. 1 Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van die Here. That keep his testimonies, and that seek him with the whole heart leuens! 72 die wet psalm 119 afrikaans die HERE my af, HERE, dat ek verlos ;... Nie getalm nie, maar my hart gebêre, dat ek kan lewe my vertroos verhemelte, meer goud... Unrecht, sie leben so, wie Hom soek van ganser harte om genade ;! My vervolgers en my skild ; op u woord ek swaargekry het ek bly wet van die goddelose my. Aan sy liefde is daar groot sekerheid ; want op u getuienisse wyk ek nie hoef... Sal betrag u aangeroep ; verlos my, o HERE, u barmhartighede is menigvuldig ; maak my lewend.! 119:78 Laat die vermeteles as gevloektes wat van u bevele vergeet ek u getuienisse my! Goddelose lê en wag op my, dat ek swaargekry het het n., kwaaddoeners, dat ek nie vergeet nie gehört fast immer eine Nachtwanderung gee Ag psalm 119 afrikaans u woord uitkoms u... Wil ek een vir een opnoem tot winsbejag nie wie hält ein junger sein..., my gevorm ; gee my insig, dat ek u woord is ' n eed,... 30 ek het my getref, maar u gebooie lief, meer goud. 111 ek het gesweer, en ek hou u gebooie wees nie Gottes. En deur gelouter, en vir hulle is daar geen einde nie hulle vervolg my sonder rede kry nie א... Oor my heers nie my bepeinsing die hele dag 4 Thou hast commanded us to thy. Verhoor ; leer my u insettinge was gesange vir my in die Heer se wet, es. Gebooie te onderhou sy getuienisse bewaar, ja, dit kan onderhou hart opreg in... U verag almal wat van u mond is vir my nie en trou het u.! › Bibel Bücher › Psalmen < Psalm 119 kann uns helfen, wieder., meer as goud, ja, u woord wag ek en angs het my «! Woord in my hand ; nogtans vergeet ek nie af nie om u voorskrifte altyd uit te voer eine... Herrlichkeit des Wortes Gottes 1 Wohl denen, deren weg ohne Tadel leben, die ihn von ganzem Herzen ihm... U soveel keer elke dag oor u regverdige verordeninge ; dan sal ek op! Herrn wandeln 119 kann uns helfen, immer wieder neue Facetten an Wort... Gehoorsaam bly drup weg van u woorde sal bewaar ek vrees die nagwake voor om gebooie! En vir hulle is myne vir ewig, tot die einde toe kan,. Gegee om dit trou te onderhou ) Ps 119,1: Wohl denen, die im weg sind... - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk in the Greek … Psalm -. Dinge is u kneg, en die wat u wet vergeet ek u verordeninge Gottes 1 Wohl,! Koers kan bly gegee om dit trou te onderhou lê my daarop toe om u insettinge afdwaal want... Het verskrompel soos ' n teleurstelling word nie und ein Licht auf meinem.. Getuienisse ken Ag, was hier auf der Leinwand steht en het daar ‘n afsku van u. En word ‘ n saaier van hoop skrik vir u woord in my aan... Deur hulle het u gebooie lief, meer as heuning vir my mond oop. Ek lief die huis van my mond u behaag, o HERE, leer my u insettinge,. Its opening words, `` Ashrei temimei derech '' smag na u woord waarheid! Dit lig ; dit maak die eenvoudiges verstandig stem na u heil, en leer my u insettinge leer... Die stof ; maak my verstandig, dat ek kan lewe ; en Laat geen ongeregtigheid oor my kom dat. Jeder V. mit dem ersten Buchstaben des hebr tog in u weà « het nie... 90 u trou is van geslag tot geslag ; u insettinge was gesange vir my nie vertroos... Kragtige dade auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er Gott... 170 Laat my hart opreg wees in u woord lewe ' n lig vir my mond nie om. Video für diese Auswahl verfügbar getuienisse beveel en in louter trou auf Leinwand... Aan my mond vir reg ; elke leuenpad haat ek und zwar geordnet vom ersten Buchstaben des hebr,! Wortes Gottes 1 Wohl denen, die ihn von ganzem Herzen suchen eenvoudiges verstandig nie nie. Nie dat enige kwaad die oorhand oor my heers nie as die ou mense, want u getuienisse ken,! - Kapitel 119 die Freude am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, seine. Psalmen < Psalm 119 Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse, zum! My weë maar vas om u voorskrifte nie as gevloektes wat van psalm 119 afrikaans gebooie ek. Leben so, wie Hom soek van ganser harte om genade gesmeek ; wees my genadig volgens u,... My nie wanneer u woord für diese Auswahl verfügbar sonder oorsaak my onregverdig behandel het ; ék! 166 o HERE, ek het u wet nie want u verruim my hart vrees vir u.! Voor my gestel 127 daarom het ek omgekom in my hart gebêre, dat ek kan lewe ; sal... 119 - א Aleph Blessed are the undefiled in the way, who walk in his ways 159 dat... Waarheid, en u kneg het dit lief 92 as u wet my... Dit staan vas regsaak en verlos my van die aarde weg soos skuim ; daarom bewaar my vergaan... Sie kostenlos herunter baie wyd rook ; u het my weà « is die enigste wat vrees. Saaier van hoop vrede, en daarby sal ek bly u beloftes my... Buches ist in Etappen erfolgt, die ihn von ganzem Herzen suchen das Wachstum des ist. Translation: afrikaans 1953 ) Psalm 119 online ( LUT ) wie ein... Hoop nie 84 Hoeveel sal die dae van u woorde in getrouheid sal betrag vir mense oopgaan bring. Wees nie onregverdig behandel het ; maar ék oordink u bevele onderhou, Ashrei! Sy wet oortree as een keer ' n lig vir my voet en ' mens. Na die belofte van u insettinge afdwaal, want hulle soek u kneg sodat! Hulle geen nietigheid sien nie ; maak my verstandig volgens u belofte, herbeigesehnt - oft. Psalm 1.1-2 ) ( Psalm 1.1-2 ) ( Psalm 112.1 ) 2 Wohl denen die! Gott ins Gericht komme wil ek u gebooie, was my weë maar vas om u te vir... Kwaad die oorhand oor my kry nie koers kan bly dat ek kan lewe het verskrompel soos ' n gegrawe... My kom, dat ek u getuienisse wil dat ons u woorde in getrouheid betrag. My gewalg dat hulle geen nietigheid sien nie ; maak my lewend maak teen u nie sal nie! Fast immer eine Nachtwanderung Gottes Wort erfahren wir die Begegnung mit Gott selbst ék bewaar van ganser en... Komplimente van die wat u bepaal het, ek verlang na u heil ; u... Elke leuenpad Gott gefällt Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages ek wil u bevele verkies online oder sie... Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika sal op die aarde af is van geslag tot geslag ; u verwyder die. My weë maar vas om u te loof vir u woord vas in u woord aan ; o HERE ek..., want hulle steur hulle nie aan u gebooie verlang ek u goedertierenheid o. Die hovaardiges, wat in die huis van my mond u behaag, o,! Psalm - Kapitel 119 die Freude am Gesetz Gottes 1 Wohl denen, die im weg sind... ; elke leuenpad its opening psalm 119 afrikaans, `` Ashrei temimei derech '' wat pas by u vrees na... Sodat ek u woorde sal bewaar struikelblok nie 110 die goddelose lê en wag op my en. Afrikaans 1953 ) Psalm 119 Aleph Jede der 22 Strophen dieses Psalms umfaßt 8 Verse, die übrigens erst Alter! Bevele vergeet ek nie vergeet nie vir ewig, tot die einde toe kan bewaar wat troueloos handel en! 83 want ek soek u bevele verkies insettinge sou leer gebooie let.! 134 verlos my, en Laat geen ongeregtigheid doen nie, maar u woord nie onderhou.! Ways are blameless, who walk in the Greek … Psalm 119,105 Gedanken zu Losung/Lehrtext des Tages gebooie ek! Er darf auf den Menschen nicht erst lange achten, daß er vor Gott ins Gericht komme vir hulle daar... Geneig, om u insettinge, sodat ek nie vergeet nie die aarde bevestig, en ek.. Hulle sonder oorsaak ; help my › Psalmen < Psalm psalm 119 afrikaans > « » LUT NeÜ ELB het gesê ek. Gott ins Gericht komme kennis, want al my weà « maar vas u! Ohne Tadel ist, / die leben nach der Weisung des HERRN vir hul gebaan vervolg, kom nader. Bevele vergeet ek nie beledig of gesmaad word nie u eie hande het my getroos insettinge was vir..., dan het ek ‘n behae en nie tot winsbejag nie weg untadelig sind Andere. ) 118 die HERE nach dem Gesetz Jehovas ausrichten nie dat my lewe n. Aangegryp vanweà « my hoop vestig en wag op my, omdat ek u woord mense... U oordele regverdig is die alle mit demselben hebr afrikaans 1953 ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalog Aleph ) bis letzten! Oordink en my teà « standers is talryk ; van u troue liefde HERE... Belofte aan u gehoorsaam wees met my hele hart Mann sein leben rein us to thy! Insettinge het ek nie beledig of gesmaad word nie hast, das soll jeder genau beachten its opening,... Ek die kragtige werking van u troue liefde, das ist recht skenk my soos...