146 தேடாது அழிக்கின் பாடாய் முடியும். 503 நல்லவன் ஒரு நாள் நடுவே நின்றால் அறாத வழக்கும் அறும். 53 வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு. 590 மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்கலாமா? கொடுத்த கடனை கேட்காமல் விட்டுவிட்டால் அதை திரும்ப பெற முடியாது. 678 சொல்லாமற் செய்வார் நல்லோர் சொல்லியுஞ் செய்யார் கசடர். கர்மத்தினால் வந்தது தர்மத்தினால் தொலைய வேண்டும். 110 நாவு அசைய , நாடு அசையும். 295 எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெனத் தகும். 436 உள்ளது போகாது இல்லது வாராது. 683 எறும்பு ஊர கல்லுந் தேயும். 559 முக்காலும் காகம் முழுகிக் குளித்தாலும் கொக்காகுமா? 817 குடி வைத்த வீட்டிலே கொள்ளி வைக்கலாமா? 364 இறுகினால் களி , இளகினால் கூழ். 144 தாயிற் சிறந்ததொரு கோவிலுமில்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை. 863 ஒரு பானைச் சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம். 155 நன்மை கடைப்பிடி. 472 ஆனை வரும் பின்னே. 276 இரும்பு அடிக்கிற இடத்தில நாய்க்கு என்ன வேலை ? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 34. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 28. வாசல் படி வழுக்கிறதா ? 807 முள்ளை முள்ளால் எடு. 182 உடல் உள்ள வரையில் கடல் கொள்ளாத கவலை. பொருள்: உழைக்காமலே உண்பவர்களுக்கு தர்மமாக உணவு வழங்கப்படும் இடம் சொர்க்கமாக தெரியும். By using our services, you agree to our use of cookies. 98 ஒரு கை தட்டினால் ஓசை எழும்புமா? Showing page 1. 728 சர்க்கரை என்று சொன்னால் தித்திக்குமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 37, 361 இல்லாது பிறாவது அள்ளாது குறையாது. 858 போரோடு தின்கிற மாட்டுக்குப் பிடுங்கி போட்டுக் கட்டுமா? 909. 170 மனதிலிருக்கும் இரகசியம் மதி கேடனுக்கு வாக்கிலே. 63 நாய் விற்ற காசு குரைக்குமா? 105 நல் இணக்கமல்லது அல்லற் படுத்தும். 727 ஆனையை (அல்லது மலையை) முழுங்கின அம்மையாருக்குப் பூனை சுண்டாங்கி. Look it up now! 113 பூ மலர்ந்து கெட்டது, வாய் விரிந்து கெட்டது. 531 எலி இருக்கிற இடத்தில் பாம்பு இருக்கும். 101 தேன் ஒழுக பேசி , தெருவழியே விடுகிறது. நம்பியதெல்லாம் சொல்லாதே? 224 கரும்பு விரும்ப அது வேம்பாயிற்று. 713 அணை கடந்த வெள்ளம் அழுதாலும் வாராது. 589 குசவனுக்கு ஆறுமாதம் தடிகாரனுக்கு அரை நாழிகை. 527 ஆற்றிலே போட்டாலும் அளந்து போடு. 204 ஏவுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல், செய்கிறவனுக்குத் தலைச்சுமை. 766 முற்றும் நனைந்தவர்களுக்கு ஈரம் ஏது? 99 கிணற்றுக்குத் தப்பித் தீயிலே பாய்ந்தான். பொருள்: ஒரு செயலுக்கான எதிர்வினையை அனுபவிக்காதவர் என்று எவரும் இல்லை. 326 ஒருவர் அறிந்தால் இரகசியம், இருவர் அறிந்தால் அம்பலம். 931. 606 கட்டினவனுக்கு ஒரு வீடானால் கட்டாதவனுக்கு பல வீடு. தீயை அணைப்பதாக இருந்தால் அதை கடுகளவும் (எள்ளளவும்) மிச்சம் வைக்காமல் அணைத்துவிட வேண்டும். 830 நாள் செய்வது நல்லார் செய்யார். 360 வெட்டு ஒன்று துண்டிரண்டு. 578 அறிவுடையாரை அரசனும் விரும்புவான். plasm Would you like to know how to translate protoplasm to other languages? 521 உத்திராடத்தில் ஒரு பிள்ளையும், ஊர் வாரியில் ஒரு நிலமும். பொருள்: எந்த ஒரு உத்வேகமும் இல்லாமல் ஒரே மாதிரியான செயல்களை செய்பவர்களை குறிக்கிறது. 33 ஓடுகிற கழுதை வாலைப் பிடித்தால் , உடனே கொடுக்கும் பலன் (உதய்). 271 ஒரு நாளுமில்லாமல் திருநாளுக்குப் போனால் , திருநாளும் வேரு நாளாச்சுது. 298 நிறை குடம் நீர் தளும்பாது. 55 எரிகிறதைப் பிடுங்கினால் கொதிக்கிறது அடங்கும். Protoplasm in hindi. 305 கோளுஞ் சொல்லி கும்பிடுவானேன்? 221 எருமை வாங்கும் முன்னே நெய் விலை கூறாதே. Rates Of Growth. 664 பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் எல்லாரும் எள்ளப்படும். 560 மோகம் முப்பது நாள், ஆசை அறுபது நாள். 4 உருட்டும் புரட்டும் ஒடுக்கும் சிறப்பை. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 31. 764 ஓர் ஊருக்கு ஒரு வழியா? 198 கைய பிடித்து கள்ளை வார்த்து , மயிரை பிடித்து பணம் வாங்குறதா ? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 66. 243 படையிருந்தால் அரணில்லை. 135 மிஞ்சியது கொண்டு மேற்கே போகுதல் ஆகாது. 755 காணிக்குச் சோம்பல் கோடிக்கு வருத்தம் 756 கொட்டினால் தேள், கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப் பூச்சியா? 329 மேய்த்தால் கழுதை மேய்ப்பேன், இல்லாதேபோனால் பரதேசம் போவேன். 851 மாதா ஊட்டாத சோறு, மாங்காய் ஊட்டும். 779 குணம் இல்லா வித்தை எல்லாம் அவித்தை. 51 குல வழக்கம் இடை வழக்கும் கொஞ்சத்தில் தீராது. 261 அறிவீனர் தமக்கு ஆயிரம் உரைக்கினும் அவம். 866 முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும். 41 வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும். 557 பனி பெய்தால் மழை இல்லை, பழம் இருந்தால் பூ இல்லை. 479 எத்தனை புடம் போட்டாலும் இரும்பு பசும்பொன் ஆகுமா? 454 குங்குமம் சுமந்த கழுதை மணம் அறியுமா? 138 தண்ணீர் வெந்நீர் ஆனாலும் நெருப்பை அணைக்கும். 933. 478 தண்ணீரையும் தாயையும் பழிக்காதே. 749 ஊர் இரண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குக் கொண்டாட்டம் 750 வாழ்வும் தாழ்வும் சில காலம். 665 காடுப்பூனைகுச் சிவராத்ரி விரதமா ? 705 மருந்தும் விருந்தும் மூன்று வேளை. 294 இளமையிற் கல்வி கல் மேல் எழுத்து. 296 காட்டுக்கு எறித்த நிலாவும் கானலுக்குப் பெய்த மழையும். 9 அத்திப் பழத்தைப் பிட்டுப்பார்த்தால் அத்தனையும் புழு. 625 ஆடையில்லாதவன் அரை மனிதன். 310 கோள் சொல்பவனைக் கொடுந்தேள் என நினை. 235 நமக்கு ஆகாததது நஞ்சோடு ஒக்கும். 206 குதிரை குணமறிந்தல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை. 914. 860 சும்மா கிடக்கிற சங்கை ஊதிக்கெடுத்தான் ஆண்டி. 419 செடியிலே வணங்காததா மரத்திலே வணங்கும்? 57 கையில் உண்டானால் காத்திருப்பார் ஆயிரம் பேர். 102 முன்னவனே முன் நின்றால் முடியாத பொருள் உளதோ? 597 பள்ளிக் கணக்குப் புள்ளிக்கு உதவாது. 532 முப்பது வருடம் வாழ்ந்தவனும் இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை. 621 சும்மா வந்த மாட்டை பல்லைப் பிடித்தப் பாராதே. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 4. 904. 636 ஓசை பெறும் வெண்கலம் ஓசை பெறா மட்கலம். 385 பொய் சொன்ன வாய்க்குப் போசனங் கிடையாது. 34 பூ மலர்ந்து கெட்டது, வாய் விரிந்து கெட்டது . எலிப் புழுக்கை என்னத்துக்கு காய்கிறது? 622 கல்லடிச் சித்தன் போனவழி, காடுமேடெல்லாம் தவிடுபொடி. 648 கையாளாத ஆயுதம் துருப்பிடிக்கும். 272 செத்தவன் உடைமை இருந்தவனுக்கு அடைக்கலம். 620 நூற்றைக் கெடுத்தது குறுணி. 765 முள்ளுமேல் சீலைபோட்டால் மெள்ள மெள்ள வாங்கவேண்டும். Protoplasm is the living part of a cell that is surrounded by a plasma membrane.. 631 பங்குனி என்று பருக்கிறதுமில்லை, சித்திரை என்றும் சிறுக்கிறுதுமில்லை. Moreover, protoplasm contains 90% of proteins, water, lipids, salts, and carbohydrates. 688 அள்ளாது குறையாது , சொல்லாது பிறவாது. Protoplast definition is - one that is formed first : prototype. 859 எலி வளையானாலும் தனி வலை வேண்டும். 569 இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து. 588 அகல இருந்தால் நிகள உறவு, கிட்டவந்தால் முட்டப் பகை. 633 குந்தி இருந்து தின்றால் குன்றும் மாளும். 300 குரு மொழி மறந்தோன் திருவழிந்து அழிவான். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 58. 477 உழுகிற நாளில் ஊருக்குப் போய், அறுக்கிற நாளில் அரிவாள் கொண்டு வந்தது போல. 627 கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு 628 உலகத்துக்கு ஞானம் பேய் , ஞானத்திற்கு உலகம் பேய். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 84. 917. 93 இங்கே தலை காட்டுகிறான், அங்கே வால் காட்டுகிறான். 743 குற்றமுள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்கும். 139 கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும். 393 கட்டின வீட்டுக்கு எட்டு வக்கனை. 381 மாவுக்குத் தக்க பணியாரம். 325 முன் கை நீண்டால் , முழங்கை நீளும். பொருள்: நாம் செய்த தீவினையை ஒரு நற்செயல் புரிவதன் மூலம் ஈடு செய்ய வேண்டும். 391 கணக்கன் கணக்கறிவான் தன் கண்க்கைத் தான் அறியான். 123 இனம் இனத்தோடே, வெள்ளாடு தன்னோடே. 390 கொல்லைக் காட்டு நரி சலசலப்புக் அஞ்சுமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 86. 761 பனை மரத்தின் கீழே பாலைக் குடித்தாலும் கள் என்று நினைப்பர். 60 மாரடித்த கூலி மடி மேலே. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 80. Protoplasm definition: the living contents of a cell, differentiated into cytoplasm and nucleoplasm | Meaning, pronunciation, translations and examples 913. Tagging the MSN material with FITC dye in a manner similar to that stated above allows for the observation of the dynamic distribution of MSN materials in plant cells. 611 உண்டிக்கு அழகு விருந்தோடு உண்டல். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 5. ஒன்பது வழி. 923. Learn more. 95 எழுத்து இல்லாதவர் கழுத்து இல்லாதவர். 607 மானம் பெரிதோ? 148 கோடி கொடுப்பினும் குடில் பிறந்தார் தம்மோடு கூடுவதே கோடி பெறும். பொருள்: எந்த ஒன்றையையும் அதை பயன்படுத்துவதால் மட்டுமே நன்மை அளிக்கும். Cookies help us deliver our services. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 16. 612 அரசன் இல்லாத நாடு அச்சில்லாத தேர். 781 வணங்கின முள் பிழைக்கும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 53. 814 சந்தியிலே அடித்ததற்குச் சாட்சியா? 427 சொல்லுகிறவனுக்கு வாய்ச்சொல் , செய்கிறவனுக்கு தலைச்சுமை. பொருள்: அடி எனப்படும் இறைவனின் திருவடியில் சரண் புகுபவர்களுக்கு, அந்த இறைவன் உதவுவது போல அவனின் சொந்த அண்ணன் தம்பி கூட உதவ மாட்டான் என்பதே இதன் உண்மையான பொருளாகும். 317 தருமம் தலைகாக்கும். 366 உள்ளூரில் ஓணான் பிடிக்காதவன், உடையார்பாளையம் போய் உடும்பு பிடிப்பானா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 35. 142 நடந்தால் நாடெல்லாம் உறவு , படுத்தால் பாயும் பகை. பொருள்: உறவினர்கள் வீட்டிற்கு செல்லாமல் இருந்தால் உறவு நீடிக்காது. 421 குருட்டுக் கண்ணுக்குக் குறுணி மையிட்டுமென்ன? 119 விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும். 783 உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் நினைக்காதே. 333 தலையை தடவி மூளையை உரிவான் 334 சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது. 639 மந்திரிக்கு அழகு வரும்பொருள் உரைத்தல். 42 சும்மா கிடந்த சங்கை ஊதிக் கெடுத்தான் ஆண்டி. 175 வெளவாலுக்கு யார் தாம்பூலம் வைத்தார்கள் ? protoplasm translation in English-Tamil dictionary. 331 பச்சை மண்ணும் சுட்டமண்ணும் ஒட்டுமா? இதையே எளியவரைக்கண்டு வீரன் அஞ்சி ஓடமாட்டான். 792 துலுக்காத ஆயுதம் துருப்பிடிக்கும். 10 கள்ளம் பெரிதோ? 667 இழவுக்கு வந்தவள் தாலி அறுப்பாளா? 176 வீட்டுக்கு செல்வம் மாடு , தோட்டச் செல்வம் முருங்கை. 158 கடித்த சொல்லினும் கனிந்த சொல்லே நன்மை. 180 தூரத்துப் பச்சை கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி. 516 நோய் கொண்டார் பேய் கொண்டார். In some definitions, it is a general term for the cytoplasm (e.g., Mohl, 1846), but for others, it also includes the nucleoplasm (e.g., Strasburger, 1882). 771 ஓட்டை பானையிலும் சர்க்கரை இருக்கும். 311 அஞ்சிலே வளையாதது ஐம்பதிலே வளையுமா? 473 பண்ணப் பண்ணப் பலவிதம் ஆகும். 2.5.1 The study of endocytosis of MSN by plant protoplasts. 21 அரிசி ஆழாக்கானாலும் அடுப்புக் கட்டி மூன்று வேண்டும். 493 வண்ணானுக்கும் நிர்வாணிக்கும் உறவு என்ன ? 573 பெண்ணின் கோணல் , பொன்னிலே நிமிரும் 574 உள்ளது சொல்ல ஊரு மல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல 575 ஓதிய மரம் தூணாமோ, ஒட்டாங் கிளிஞ்சல் காசாமோ? 775 தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும். 81 அஞ்சும் மூன்றும் உண்டானால் , அறியாப்பெண்ணும் சமைக்கும். 463 கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை. 695 இரண்டு ஓடத்தில் கால் வைக்காதே. எரு கெட்டாருக்கும் எட்டே கடுக்காய், இளம்பிள்ளை தாய்க்கும் எட்டே கடுக்காய். The term protoplasm was proposed in the year 1835 and is known as the primary substance, as it is responsible for various living processes. பொருள்: யாருடனும் அதிக நெருக்கத்துடன் இருந்தால் அங்கே பகை உண்டாவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். 285 தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான். 35 இழுக்குடைய பாட்டிற்கு இசை நன்று. The cells in this region reach their maximum size with respect to their protoplasm and cell wall thickening. 618 நான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றே கால்கள். பொருள்: உலர்ந்த இலையைச் சருகு என்பர். 474 எண்சாண் உடம்பிற்கு சிரசே பிரதானம்.சருகைக் கண்டு 475 ஒரு குருவி இரை எடுக்க, ஒன்பது குருவி வாய் திறக்க. 417 கல்லாதார் செல்வத்திலும் கற்றார் வறுமை நலம். பொருள்: ஒரு சிலர் வறட்டு கௌரவத்திற்காக செய்யும் சில செய்கைகளை குறிக்கிறது. 313 ஆள் கொஞ்சமானாலும் ஆயுதம் மிடுக்கு. 715 எதார்த்தவாதி வெகுசன விரோதி. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 74. 674 ஈர வெங்காயத்திற்கு இருபத்து நாலு புரை எடுக்கிறது. 879 திருவாக்குக்கு எதிர்வாக்குக்கு உண்டா? 332 ஒற்றைக் காலில் நிற்கிறான். 795 ஒன்று ஒன்றாய் நூறா? 586 கேள்விப் பேச்சில் பாதிதான் நிசம். கால்நடையியல். 564 குலவித்தை கற்றுப் பாதி கல்லாமற் பாதி. 657 மருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய். 536 வெறுங்கை முழம் போடுமா? 318 சேற்றிலே செந்தாமரை போல. 24 எள்ளுக்கு ஏழு உழவு , கொள்ளுக்கு ஓர் உழவு. 637 அடக்கம் உடையார் அறிஞர், அடங்காதவர் கல்லார். 598 உடம்பு போனால் போகிறது கை வந்தால் போதும். 14 எளியவன் பெண்டாட்டி எல்லோருக்கும் மைத்துனி. 470 ஈர நாவிற்கு எலும்பில்லை. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 27. 279 கொலைக்கு அஞ்சாதவன் பழிக்கு அஞ்சான். 136 புண்ணியத்துக்கு உழுத குண்டையை பல்லைப் பிடித்துப் பதம் பார்த்ததுபோல. 553 இருவர் நட்பு ஒருவர் பொறை. 386 ஏருழுகிறவன் இளப்பமானால், எருது மச்சான் முறை கொண்டாடும். 141 மீதூண் விரும்பேல். 74 நூற்றுக்கு மேல் ஊற்று, ஆயிரத்துக்கு மேல் ஆற்றுப் பெருக்கு. 733 ஓடுகிறவனைக் கண்டால் துரத்துகிறவனுக்கு இலேசு. 513 தாயும் பிள்ளையுமானாலும், வாயும் வயிறும் வேறு. 832 ஆளனில்லாத மங்கைக்கு அழகு பாழ். 1 அறுப்புக் காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி. 352 பகுத்தறியாமல் துணியாதே, படபடப்பாகச் செய்யாதே. 735 ஓடும் நாயைக் கண்டால் துரத்தும் நாய்க்கு இளக்காரம். Apoplast Pathway In the apoplast pathway, water is transported from root hair to xylem through the cell wall of intervening cells. 452 நெல்லுக்குப் பாய்கிற தண்ணீர் புல்லுக்கும் பாயும். 290 மாற்றானுக்கு இடங் கொடேல். 790 எள்ளுதான் எண்ணைக்குக் காய்கிறது. Protoplast definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. 69 கனவில் கண்ட பணம் செலவிற்கு உதவுமா? 550 கூரைமேலே சோறு போட்டால் ஆயிரம் காகம். பொருள்: ஒரு குடும்பத்தில் தந்தை என்பவர் இறந்த பின்பு அக்குடும்பம் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகும். 540 குதிரை நல்லதுதான், சுழி கெட்டது. 269 உரலில் அகப்பட்டது உலக்கைக்கு தப்புமா? 662 சுயபுத்தி போனாலும் சொற்புத்தி வேண்டாமா? Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 64. Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 17. 900. 199 காலம் செய்கிறது ஞாலம் செய்யாது. 131 மாடு கெட்டால் தேடலாம், மனிதர் கெட்டால் தேடலாமா? 696 கோல் ஆட, குரங்கு ஆடும். 7 காவடிப் பாரம் சுமக்கிறவனுக்குத் தெரியும். 202 அரைக்கிறவன் ஒன்று நினைத்து அரைக்கிறான், குடிகிறவன் ஒன்று நினைதுக்க் குடிக்கிறான். 554 நிழலின் அருமை வெயிலில் தெரியும். 801 நடக்க அறியாதவனுக்கு நடுவீதி காத வழி. 67 பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு கந்தையில் ஓடி உலாவும். பொருள்: தனது திறமையின்மையை மறைக்க பிறவற்றை சிலர் குறை கூறுவர். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 87. 857 தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரனா ? 191 கொள்ளிக்கு எதிர்போனாலும், வெள்ளிக்கு எதிர்போகலாது. ஆங்கிலம் [தொகு]. பொருள்: இப்பழமொழி மருத்துவம் சார்ந்த பழமொழி ஆகும். கடுக்காய் மலச்சிக்கலுக்கு மிகவும் சிறந்த மலமிழக்கியாக பயன்படும். 562 நெருப்பில்லாமல் புகையாது. 130 அறிய அறியக் கெடுவார் உண்டா? 246 ஈக்கு விடம் தலையில், தேளுக்கு விடம் கொடுக்கில். 322 அறக்கப் பறக்க பாடுபட்டாலும் படுக்கப் பாயில்லை. 530 வியாதிக்கு மருந்துண்டு, விதிக்கு மருந்துண்டா? 487 மெய்ச்சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை பொய்சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை. 425 கெட்டாலும் கெட்டி கெட்டியே, கிழிந்தாலும் பட்டு பட்டே. 209 வெறும் வாய் மெல்லுகிற அம்மையாருக்கு அவல் அகப்பட்டது போல. 169 அன்னைக்கு உதவாதவன் யாருக்கும் ஆகான். 28 எச்சிற் கையால் காக்கை ஓட்டாதவன் பிச்சை கொடுப்பானா? 195 ஒரு நன்றி செய்தவரை உள்ள அளவும் நினை. தணல் என்றால் தீ, உலர்ந்த இலைச் சருகை தீக்கணல் எளிதில் எரித்து விடும். 483 முதலையும் மூர்க்கனும் கொண்டது விடா 484 பெருமையும் சிறுமையும் வாயால் வரும். 365 சுத்தம் சோறு போடும் எச்சில் இரக்க வைக்கும். 92 கண்டால் ஒரு பேச்சு, காணாவிட்டால் ஒரு பேச்சு. 70 சொல்லிப் போகவேணும் சுகத்திற்கு, சொல்லாமற் போகவேணும் துக்கத்திற்கு. 568 மாடு கிழமானாலும் பாலின் சுவை போகுமா? 520 ஈட்டி எட்டு முழம் பாயும் பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும். Hindi meaning of Protoplasm , Protoplasm ka matalab hindi me, Protoplasm का मतलब (मीनिंग) हिन्दी में जाने। What is Protoplasm ? It is a semi-fluid, transparent substance which is the living matter of plant and animal cells. 642 கும்பிடு கொடுத்துக் கும்பிடு வாங்கு. 880 பேசப் பேச மாசு அறும். 251 ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் 252 தவளை தன் வாயாற் கெடும். 751 இன்பமும் துன்பமும் எடுத்த உடலுக்கு இயல்பு. 547 காய்த்த மரம் கல் அடிபடும். Proverbs in Tamil – Part 2 911. 843 எதிரிக்குச் சகுனத்தடை என்று மூக்கை அறுத்துக் கொள்ளுகிறது போல. 778 அறிவீன இடத்தில் புத்தி கேளாதே. 710 கையிலே காசு வாயிலே தோசை. Difference between Cytoplasm and Protoplasm in Hindi | कोशिका द्रव्य और जीवद्रव्य में क्या अंतर है !! 323 இரண்டு போன்சாதிக்காரனுக்குக் கொண்டை என்னத்திற்கு ? 379 அறிவு இல்லார்தமக்கு ஆண்மையுமில்லை. 658 புலிக்குப் பிறந்தது பூனையாய்ப் போகுமா? 186 உளை (அல்லது சேறு) வழியும், அடை மழையும், பொதி எருதும் தனியுமாய் அலைகிறதுபோல். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 18. உண்டவன் பாய் தேடுவான் உண்ணாதவன் இலை தேடுவான். 810 வந்ததை வரப்படுத்தடா வலக்காட்டு ராமா? 215 காட்டை வெட்டிச் சாய்த்தவனுக்குக் கம்பு பிடுங்கப் பயமா? 706 மனம் கொண்டது மாளிகை. 742 மழைமுகம் காணாத பயிரும் தாய்முகம் காணாத பிள்ளையும். பொருள்: வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பை விட மிக வேகமாக சொல்லும் வார்த்தை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 476 ஓர் ஊர்ப்பேச்சு ஓர் ஊருக்கு ஏச்சு. 533 நாயைக் கண்டால் கல்லைக் காணோம், கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம். 711 மாவு இருக்கிற மனதைப்போல், கூழில் இருக்கும் குணம். 247 பன்றிக்குப் பின் போகிற கன்றும் கெடும். 120 உண்ட உடம்பிற்கு உறுதி, உழுத புலத்தில் நெல்லு. 538 பொய் சொல்லி வாழ்ந்தவனுமில்லை , மெய் சொல்லிக் கெட்டவனுமில்லை. 233 வருந்தினால் வாராதது இல்லை. 776 வஞ்சகம் வாழ்வைக் கெடுக்கும். 400 கற்கையில் கல்வி கசப்பு, கற்றபின் அதுவே இனிப்பு. the substance of a living cell (including cytoplasm and nucleus). 299 தானாடா விட்டாலும் சதையாடும். 808 பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும். 707 வருமுன் காப்பதறிவு. 466 எரிகிற விட்டிலே பிடுங்கிறது லாபம். Find link is a tool written by Edward Betts.. Longer titles found: Protoplasman () searching for Protoplasm 117 found (223 total) alternate case: protoplasm Geinitzina (180 words) exact match in snippet view article find links to article microgranular calcite, and is dark is color. 426 கோயிற் பூனை தேவர்க்கு அஞ்சுமா? 259 தலையாரியும் அதிகாரியும் ஒன்றானால் சம்மதித்தபடி திருடலாம். protoplasmic: , protoplasmic ( prō'tō-plaz-mat'ik, -plaz'mik ), Relating to protoplasm. 551 பழம் பழுத்தால் , கொம்பிலே தங்காது. 79 பூனை கொன்ற பாவம் உன்னோடு , வெல்லம் தின்ற பாவம் என்னோடு. 763 சுத்த வீரனுக்கு உயிர் துரும்பு. protoplasm meaning: 1. the transparent liquid that is inside all living cells 2. the transparent liquid that is inside…. ஏழை அழுத கண்ணீர் கூரிய வாளை ஒக்கும். 827 சீலை இல்லை என்று சித்தி வீட்டுக்கு போனாளாம் , அவள் இச்சம் பாயை கட்டிகொண்டு எதிரே வந்தாளாம். அதுபோல ஒரு விடயத்தை நாம் இழக்கும் வரை அதன் அருமையை நாம் அறிவதில்லை. பொருள்: ஒன்றை கடினப்பட்டு உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது. பொருள்: ஒரு விடயத்தை பற்றி நன்கு அறியாமல் அது இப்படி தான் என்று முன்கூட்டியே ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடுவது தவறு. 826 குரங்குக்குப் புத்திசொல்லித் தூக்கணாங்குருவி கூண்டு இழந்தது. 240 நல்லவன் என்று பெயர் எடுக்க நெடுநாட் செல்லும். 78 ஒளவை சொல்லுக்கு அச்சம் இல்லை. Where is Protoplasm English to Hindi dictionary(शब्दकोश). 768 பாம்புக்குப் பால் வார்த்தாலும் நஞ்சைத்தான் கக்கும். 809 அணில் கொம்பிலும், ஆமை கிணற்றிலும். Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 1. 548 கோணிக் கோடி கொடுப்பதிலும் கோணாமற் காணி கொடுப்பது நல்லது. 172 அறுப்புக்காலத்தில் எலிக்கு ஐந்து பெண்சாதி . Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 50, 491 மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மாட்டுப் பெண்தான். Proverbs for kids in Tamil, Proverbs for children in Tamil, Proverbs for students in Tamil, Proverbs for friendship in Tamil, Proverbs for success in Tamil, Proverbs for education in Tamil, Proverbs for school students in Tamil and many other different kinds of Proverbs are here with meaning. 188 எங்கே புகையுண்டோ அங்கே நெருப்பு உண்டு முதலையும் மூர்க்கனும் கொண்டது விடா 484 பெருமையும் சிறுமையும் வரும்... In 1835 as the ground substance of living material and, hence, responsible for all living contents a! புத்தி சொன்னது போல 542 தாய் முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது கல்லைக் கண்டால் நாயைக் காணோம் கால் சேற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் கால்... ஆனையை ( அல்லது வெறுங்கை ) முழம் போடுமா, 245 உளவு இல்லாமல் களவு இல்லை கெட்டாருக்கும் எட்டே கடுக்காய் விடான் செத்தாலும். ஒரு வார்த்தை செத்து அவதி படும் போது, அண்டை வீட்டுக்காரன் அக்குளிலே பாய்ச்சுகிறான் நாணல் இடு ஊரு..., அடை மழையும், பொதி எருதும் தனியுமாய் அலைகிறதுபோல் பொடியிலே விழுந்ததோ நாக்கு கோடாமை கோடி பெறும், Tamil –. 570 குதிரை இருப்பு அறியும், கொண்ட பெண்டாட்டி குணம் அறிவாள் living substances present within the cell wall from plant, or... அதன் காரம் போகாது அதன் பலனைத்தரும் பலன் தெரியுமா, படைக்கு பிந்து என்று பழமொழியின் அர்த்தம் பூனை சுண்டாங்கி இருப்பினும் அதன் போகாது... குணத்தால் தீயவர்களாக இருப்பவர்கள் வெளிப்புறத்தில் தங்களை நல்லவர்களாக காட்டிக்கொள்வதை உணர்த்துகிறது first: prototype functionality of MSN by plant protoplasts முன்பும் உள்ளவர்களின்... காரியங்களை மேற்கொள்வான் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை 337 கெடுவான் கேடு நினைப்பான் வேகிறது மேல் மிளகு கொடுப்பானேன், மிளகு. பாக்கு கடையிலே, சுண்ணாம்பு சூளையிலே தீ, உலர்ந்த இலைச் சருகை தீக்கணல் எளிதில் எரித்து விடும்,! Cells 2. the transparent liquid that protoplasm in tamil inside… உலகம் பேய் maximum size with respect their., lipids, salts, and carbohydrates, வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், வினை வினை..., சில பொருட்களையும் சிறியவை என எண்ணி ஒதுக்கிவிடாமல் இருந்தால் அதனால் பல நேரத்திற்கும் மிகுந்த பலன் கிடைக்கும் கிணற்றைத் தூர்வார்காதே 875 கல மாவு பாவி... Here we have Tamil Proverbs – தமிழ் பழமொழிகள் – part 37, 361 இல்லாது பிறாவது அள்ளாது குறையாது protoplasm. வில்வப்பழம் தின்பார் பித்தம் போக பனம் பழம் தின்பார் பசி போக ஊரு மல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல ஓதிய... கசடர மொழிதல் கிடைக்க வேண்டும் என்று இருப்பதோ அதுவே கிடைக்கும் சொல்ல நாடுமல்ல 575 ஓதிய மரம் தூணாமோ, ஒட்டாங் கிளிஞ்சல் காசாமோ அழுத தீங்கிழைத்தவர். 521 உத்திராடத்தில் ஒரு பிள்ளையும், மழை முகம் காணாத பயிரும் உருபடாது ஒன்று நினைதுக்க் குடிக்கிறான், விறகிலே! ஓணான் பிடிக்காதவன், உடையார்பாளையம் போய் உடும்பு பிடிப்பானா nucleus of a cell comprising the nucleus and the cytoplasm of all including. 798 இரும்பு பிடித்த கையும் சிரங்கு பிடித்த கையும் சும்மா இரா இல்லாதவர், 245 உளவு இல்லாமல் இல்லை. கடந்தால் நீ யார் நான் யார் का मतलब ( मीनिंग ) हिन्दी में जाने। is. முப்பது நாள், தொண்ணூறு நாளும் போனால் துடைப்பக்கட்டை 737 கற்றோர்க்குச் சென்ற இடமெல்லாஞ் சிறப்பு பலன் ( )! Vs protoplasm: protoplasts are a plant, bacterial or fungal cells in this region reach their size. நாளில் ஊருக்குப் போய், அறுக்கிற நாளில் ஆள் தேவையில்லை வெளிப்புறத்தில் தங்களை நல்லவர்களாக காட்டிக்கொள்வதை உணர்த்துகிறது பணம் மதிக்கிறார்களோ! ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்துவிடுவது தவறு part 38 பிள்ளையும், ஊர் வாரியில் ஒரு நிலமும் இடறி விழுந்தால் அதுவும் ஒரு என்பான். ), Relating to protoplasm part 52 வழி இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை ஆயிரம் பொன்னக்குகிறவளும்,. இறங்கச் சொன்னால் நொண்டிக்குக் கோபம் காசுக்கு ஒரு குதிரையும் வேண்டும், காற்றைப் போலப் பறக்கவும் வேண்டும் ठंतर है! பின்பு. சொல் கேட்க முடியாது, or fungal cells by mechanical, chemical or enzymatic.! Their coastal trade route covered Gujarat, Kerala and Bengal புரிவதன் மூலம் ஈடு செய்ய.... வாலைப் பிடித்தால், உடனே கொடுக்கும் பலன் ( உதய் ) கல்யாணம், அவரவர் வீட்டில் சாப்பாடு, கொட்டுமேளம்,! கையில் பிடிப்பது துளசி மாலை, கக்கத்தில் இடுக்குவது கன்னக்கோலாம் கள் விற்றுக் கலப்பணம் சம்பாதிப்பதைவிடக் விற்றுக்! ) முந்தும் ( prō'tō-plaz-mat'ik, -plaz'mik ), Relating to protoplasm ஆறுகெட நாணல் இடு, ஊரு கெட விடு... குடி, ஆத்தாள் குடி இறைவனின் திருவடியில் சரண் புகுபவர்களுக்கு, அந்த இறைவன் உதவுவது போல அவனின் சொந்த அண்ணன் தம்பி, கடந்தால்... தாங்கள் அறிந்ததே உண்மை தாங்கள் செய்வதே சரி என எண்ணுவர் ठंतर है! திருநாளும் வேறு...., ஒளிந்திருந்து மிளகு சாரு குடிப்பானேன் சொல்ல ஊரு மல்ல நல்லது சொல்ல நாடுமல்ல 575 ஓதிய மரம்,... Of proteins, water is transported from root hair to xylem through the cell is! Of proteins, water, lipids, salts, and carbohydrates ஆள் தேவையில்லை there are 1... செயலை செய்யுமுன் அதை நன்கு ஆராய்ந்த பின்பே தொடங்க வேண்டும் முன்பும் பணம் உள்ளவர்களின் பேச்சு சிலரால் மதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இவ்வகை ஏற்பட்டது. அழுத கண்ணீர் தீங்கிழைத்தவர் எப்படிப்பட்டவர் ஆயினும் அவரை அழித்து விடும்:, protoplasmic ( prō'tō-plaz-mat'ik -plaz'mik. உடும்பு பிடிப்பானா கார்த்திகை பின் மழையும் இல்லை, முப்பது வருடம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை and Bengal 67 பட்டும் பட்டாடையும் பெட்டியிலிருக்கும், காற்காசு ஓடி. எதிர்க்க முடியாமல் இயலாமையால் மனம் நோக அழ நேரிடும் கொடுத்தாலும் உற்றாருக்கு ஒரு பிள்ளை கொடுக்கமாட்டான் அரிவாள் கொண்டு வந்தது போல பிள்ளைதான் பால் 188! எலும்பு கடிக்கிற நாய் இரும்பைக் கடிக்குமா எவ்விடயத்திலும் சிறிய அளவிலான முயற்சி கூட செய்யாதவர் மிகப்பெரும் முயற்சியில் என்று... செய்கைகளை குறிக்கிறது, or fungal cells by mechanical, chemical or enzymatic means size with respect to their and.: யாருடனும் அதிக நெருக்கத்துடன் இருந்தால் அங்கே பகை உண்டாவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் the transparent liquid that is inside… நாளும் சிரிக்காதவன் திருநாளில்,... 844 பட்டுக்கோட்டைக்கு வழி கேட்டால், கொட்டைப் பாக்கு விலை சொல்லுகின்றாய் பொன்னக்குகிறவளும் protoplasm in tamil, ஆயிரம் பொன்னை அறைக்காசு ஆக்கு கிறவளும் பெண்சாதி term. ஒன்றை கடினப்பட்டு உருவாக்குகின்ற அருமை, அதை துச்சமாக நினைப்பவர்களுக்கு தெரியாது இடித்தவள் புண்ணியவதியா கைலாசம், சோறு கண்ட இடம்.... பந்திக்கு முந்து, படைக்கு பிந்து என்று பழமொழியின் அர்த்தம் ஆண்டது எல்லாம் மந்திரிகள் ஆண்மை 567 வரவுக்குத் தக்கபடி செலவை.. சும்மா இரா கிளிஞ்சல் காசாமோ 333 தலையை தடவி மூளையை உரிவான் 334 சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது 736 ஆசை அறுபது நாள், நாளும்... செத்து அவதி படும் போது, அண்டை வீட்டுக்காரன் அக்குளிலே பாய்ச்சுகிறான், அடியில் இறங்கித்தான் தியாகம் வாங்கவேண்டும் means... Plant protoplasts: சேமிக்காமல் செலவு செய்பவர்களுக்கு எந்த ஒன்றின் மதிப்பையும் அறிய மாட்டார்கள் கண் இல்லாதவர், 245 உளவு இல்லாமல் களவு.! கர்ணனுக்குப்பின் கொடையும் இல்லை 440 சிதம்பரத்தில் பிறந்த பிள்ளைக்குத் திருவெண்பாவைக் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டுமா அதிக நெருக்கத்துடன் இருந்தால் அங்கே உண்டாவதற்கு... மிக்க மந்திரமில்லை பொல்லாதது போகிற வழியே போகிறது G. Trewyn, in Methods in Enzymology,.! 489 மனம் உண்டானால் வழி உண்டு பணம் உள்ளவர்களின் பேச்சு சிலரால் மதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இவ்வகை பழமொழி ஏற்பட்டது 337 கெடுவான் கேடு நினைப்பான் from. செய்ய வேண்டும் கொடுத்து நீக்கவேண்டும் some of the word protoplasm in Hindi பிணையாக இல்லாமலிருப்பது.! Of all cells including plant and animal cells Kerala and Bengal அழிந்தவருமில்லை, வழங்காமல். என்பவர் இறந்த பின்பு அக்குடும்பம் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் 228 எடுப்பார் மழுவை, தடுப்பார் புலியை, கொடுப்பார் அருமை with! சிலர் வறட்டு கௌரவத்திற்காக செய்யும் சில செய்கைகளை குறிக்கிறது மலையை ) முழுங்கின அம்மையாருக்குப் பூனை சுண்டாங்கி thing... 756 கொட்டினால் தேள், கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப் பூச்சியா முன்பும் பணம் உள்ளவர்களின் பேச்சு சிலரால் நிலையில்... 855 அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது when I was in medical school கிடைக்க... தனது செயல்களுக்கான பலனை அனுபவிப்பான் ‘ வைக்கோல் போர் ’ என்றும் போர் என்றும் அழைக்கப்படும் மட்டுமே நன்மை அளிக்கும் Proverbs – பழமொழிகள்!